Tjenester

Det som først og fremst karakteriserer våre tjenester, er bredden. Vi tilbyr alt fra åpning av tette kloakker i boliger, til kamerainspeksjon og spyling av større ledningsnett. Vi håndterer både tørre og våte masser.

Vi besitter tung kompetanse innen rør og avløp. I tillegg til tungt utstyr innen sug, spyl og kamera- kontroll, kan vi stille med rørleggere for å utbedre eventuelle feil på anlegget ditt.

Slettås Vann- og Avløpsteknikk har en bred og sammensatt kundemasse, fra privatpersoner til større bedrifter. For våre fagfolk, som har både lang erfaring og høy kompetanse, er ingen oppdrag for små eller for store.

Vi er alltid tilgjengelige – 24/7, 365 dager i året. Kontakt oss når som helst!

Telefon (døgnvakt): 400 900 50

Moderne bil- og utstyrspark

Vår hverdag består av alt fra tette kjøkkenvasker til større vannlekkasjer og oversvømmelser, og riktig utstyr er helt avgjørende for å kunne utbedre problemer med rør og avløp på en god måte.

Vår nye, og moderne, bilpark løser de fleste oppgaver:

Spylebil: Bobler det i avløpet, går vannet tregt ned, eller kommer vann opp fra sluket? Ved problemer med avløp kan vi stille med spylebilen vår for å åpne avløpet ditt igjen. Dersom det foreligger mistanke om feil på røret, kan vi foreta en rørinspeksjon med kamera for å kartlegge problemet.

Slamsuger: Med våre kombinerte spyle- og sugebiler, suger vi ut all sand og slam fra sandfangkummene, og spyler de skikkelig rene. Mange av våre nødoppdrag skyldes fulle sandfang. Utløpet fra kummen blokkeres, og vannet stiger. Det kan medføre store skader på eiendom og materiell. Ta kontakt, så hjelper vi deg å sette opp en avtale for tømming og vedlikehold!

Supersuger: Dette er en bil som kan løse nærmest ethvert problem relatert til vann- og avløp. Rengjøring og vedlikehold ved industriområder, graving rundt grunnmurer og kabler, grøfting, utgraving av kjellere, fjerning av singel fra tak, fjerning av gammel isolasjon ved renovering av bygg, utbedring etter lekkasjer og oversvømmelser, og mye mer.