Slettås Vann- og Avløpsteknikk blir en del av VA365.

07.01.21

Slettås Vann- og Avløpsteknikk med utspring fra en gård i Fannrem (Orkanger) leverer tjenester innen Tørrsuging, Høytrykksspyling, Lekkasjesøk, Rørinspeksjon, Slamtømming m.m. Selskapet har bygget sten for sten, med fokus på kvalitet, responstid og har etter hvert bygget seg opp en stor kundebase fordelt på industri, bygg og anlegg, privatpersoner, eiendomsbesittere og offentlig- og privat sektor. Selskapet har en kompetent operatør gruppe, erfaren ledelse, og eierne ønsker nå å ta steget videre med selskapet.

VA365 er en av Norges største aktører innenfor VA teknikk, flytende farlig avfall og tørrsuging. VA365 består av 5 selvstendige selskaper med egne merkevarer, hvor Slettås VA teknikk blir den sjette. Geografien selskapene operer i er Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og nå også Trøndelag. Omsetningen i 2021 er ca. 300 millioner fordelt på 16 lokasjoner og 180 ansatte.

Frank Slettås som er gründer bak selskapet sier at «dette er en merkedag, som signaliserer et taktskifte for selskapet». Han fortsetter med at «nå kan vi fokusere på driftsoptimalisering og vekst, da VA365 systemet hjelper oss med en rekke støttefunksjoner». Slettås VA teknikk er lokalisert på Furumoen i Orkanger med en administrasjon på to, syv operatører og gründeren som altmuligmann. «Vi er heldige som kan være med som partnere og videreutvikle Slettås VA-teknikk sammen, da selskapet har alle forutsetninger for fortsatt å lykkes samtidig, som vi ser et stort utviklingspotensial i omsetning og produktmiks» kommenterer Ole kristian Qvale konsernsjef i VA365.

slettaas va teknikk blir en del av va365

Øvrige kommentarer:

Siri Slettås (Daglig leder) 911 93 666 / siri@slettaas.com

Frank Slettås 911 26 666 / frank@slettaas.com

Ole Kristian Qvale(VA365) 905 51 437 / ole.kristian@va365.no