Supersuger

Dette er en bil som kan løse nærmest ethvert problem. Rengjøring og vedlikehold ved industriområder, graving rundt grunnmurer og kabler, grøfting, utgraving av kjellere, fjerning av singel fra tak, fjerning av gammel isolasjon ved renovering av bygg, utbedring etter lekkasjer og oversvømmelser – og mye mer.