Supersuger

Dette er en bil som kan løse nærmest ethvert problem:

  • Rengjøring og vedlikehold ved industriområder
  • Graving rundt grunnmurer og kabler
  • Grøfting
  • Utgraving av kjellere
  • Fjerning av singel fra tak
  • Fjerning av gammel isolasjon ved renovering av bygg
  • Utbedring etter lekkasjer og oversvømmelser
  • og mye mer