Spylebil

Bobler det i avløpet, går vannet tregt ned, eller kommer vann opp fra sluket? Ved problemer med avløp kan vi stille med spylebilen vår for å åpne avløpet ditt igjen. Dersom det foreligger mistanke om feil på røret, kan vi foreta en rørinspeksjon med kamera for å kartlegge problemet.